Sunday, January 4, 2009

Lord Shiva Morning Chants (शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्)

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं
गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।
खट्टाङ्गशूलरवदाभयहस्तमीशं
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥

जो सांसारिक भयको हरणगर्ने तथा देवताहरूको स्वामी हुनुहुन्छ, जो गङ्गाजीलाई धारण गर्नुहुन्छ, जसको बाहन साँढे हो, जो अम्बिकाको भगवान हुनुहुन्छ तथा जसको हातमा खट्वाङ्ग, त्रिशुल र वरद तथा अभयमुरद्रा सुशोभित छन्, उनै संसारिक-रोगको हरणको निम्ति अद्वितिय औषधीरुपी ‘ईश्वर’ (महादेव) लाई म प्रातःसमयमा स्मरण गर्दछु ।

प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं
सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।
विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥२॥

भगवती पार्वती जसको आधा अङ्ग हुनुहुन्छ, जो संसारको सृष्टि, स्थिति र प्रलयको कारण हुनुहुन्छ, आदिदेव हुनुहुन्छ, विश्वनाथ हुनुहुन्छ, विश्व-विजयी र मनोहर हुनुहुन्छ, संसारिक रोगलाई नष्ट गर्न लागि औषधीरुपी उनै गिरिश (शिव) लाई म प्रातःकालमा नमस्कार गर्दछु ।

प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं
वेदान्तवेद्यमनघं पुरूषं महान्तम् ।
नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥३॥

जो अन्तहित आदिदेव हुनुहुन्छ, वेदान्तले जान्न योग्य, पापरहित एवं महान् पुरुष हुनुहुन्छ, तथा जो नाम आदि भेदले रहित, छ अभाबले शून्य, संसारिक रोगलाई हरण गर्नको लागि अद्वितिय औषधी हुनुहुन्छ, उनै एकमात्र शिवजीको म प्रातःकालमा भजन गर्दछु ।

प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ।
ते दुःखजातं बहुजन्मसंचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भोः ॥४॥

जो मनुष्य प्रातःकाल उठेर शिवजीको ध्यान गरी प्रतिदिन यी तिन श्लोकको पाठ गर्दछ, उनीहरू अनेक जन्ममा संचित दुःख समूहबाट मुक्त भई शिवजीको ‍उनै कल्याणमय पदलाई प्राप्त गर्दछन् ।

॥इति श्रीशिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्॥

_______________________________
If I am not Posting.
I may be doing something at these places:

Youtube
EsnipsNo comments: