Tuesday, January 20, 2009

Calling to Lord Visnhu - बिष्णुपुकार

बिष्णुपुकार

हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा ।

गोविन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा ॥
हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते ।
वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम् ॥
_______________________________
If I am not Posting.
I may be doing something at these places:

Youtube
Esnips

No comments: